Webmaster: Ole Kristiansen, mail@olekri.dk.  Siden opdateret den  27.  januar 2021
Kontakt foreningen:
Per Jensen
Agerhøjen 3
8420 Knebel
Tlf.:2029 3570
Mail
: perjensen22@live.dk
Du er her
Historie


Den 22. november 1982 blev Røndeegnens Lokalhistoriske Forening dannet af en række fremsynede personer i Rønde by. Een af de første var Frede Øster-gaard, som har skrevet nedenstående beretning:

Starten på Røndeegnens Lokalhistoriske Forening

Interessen for lokalhistoriske arkiver og foreninger var stor i hele landet omkring 1980. Arkivet havde vi, selv om der var trangt i kælderen under plejehjemmet Initiativet til dannelsen af en forening kom i efteråret 1982 fra Arne Mørk Andersen. Han indkaldte til stif-tende generalforsamling på Hotellet, hvor vi var 21 personer, der meldte sig ind. Som naturligt var, blev Arne Mørk formand. Jeg blev kasserer og præsten i Feldballe, Jørn Schmidt, sekretær. Desuden kom Leon Brandenborg fra Thorsager og Carsten Porskrog Rasmussen fra Skrejrup i bestyrelsen. Suppleanter var tu-ristchefen Bobby Berkhuijsen og hendes mand Jens Chr. Olesen, og dem blev der snart brug for, for både Jørn Schmidt og Carsten P. Rasmussen rejste fra egnen. Revisorer var Knud Bødker og Flemming Sven-ningsen med Oluf Thygesen som suppleant, så halv-delen af de fremmødte fik et job. Kontingentet blev sat til 30 kr. om året.Foreningens første arrangement handlede meget na-turligt om Kalø Gods. To historiestuderende, Meldgaard Kjær og Else Højbjerg Christensen, holdt fore-drag om Landarbejdere på Kalø Gods, som de havde skrevet speciale om. Vi diskuterede i den første be-styrelse, hvad vi skulle forstå ved Røndeegnen, og blev enige om, at det nok var hele Djursland. Vi for-søgte allerede første år at arrangere en tur til Hjelm, for vi var klar over, at så ville vi virkelig komme på landkortet. Vi brugte megen tid på planlægningen af den, og den var på kalenderen. Men det lykkedes ikke, og vi kom først derover adskillige år senere.

De første par år haltede økonomien svært, og kasse-reren måtte flere gange dække et kasseunderskud af egen lomme, så vi havde stærkt brug for et arrange-ment, der kunne tiltrække en masse mennesker. Det fik vi, da det lykkedes at få lov at besøge Lyngsbæk-gård. Vi besluttede da snedigt, at besøget kun skulle være for medlemmer, for vi var sikre på, at folk ville komme alligevel. Det gjorde de, og vi fik ca. 30 nye medlemmer. Siden da tror jeg kassereren har kunnet sove roligt.

Frede Østergaard