Programændringer - Nyheder
Du er her
Webmaster: Ole Kristiansen, mail@olekri.dk.  Siden opdateret den  23. januar 2021
Kontakt foreningen:
Per Jensen
Agerhøjen 3
8420 Knebel
Tlf.:2029 3570
Mail
: perjensen22@live.dk
Foreningens valgte 1. suppleant til bestyrelsen - Henning Andersen, indtræder med omgående virkning i bestyrelsen, hvor han indtræder i næstformandsjobbet. Den nuværende bestyrelse byder Henning velkommen til.

Foreningens bestyrelse har, med de fortsatte strenge corona restriktioner, trange arbejdsvilkår, eller med andre ord - vi kan pt. intet foretage os, men blot afvente udviklingen i smittetallene, vaccinationerne, og de kommende ophævelser af begrænsningerne for vores udfoldelsesmuligheder. Vi lover dog, at så snart der bliver mulighed herfor, så træder vi i aktion igen, og at I hurtigt derefter vil høre nyt fra os.

Kære medlemmer,

hermed det seneste omkring nyheder og aktiviteter i vores forening:

Vi må med sorg meddele, at vores næstformand Bente Larsen den 19. januar er afgået ved døden.
Bente indtrådte i foreningens bestyrelse på generalforsamlingen den 5. februar 2020, og blev ved den efterfølgende konstituering valgt til næstformand. Bente udviste stor interesse for bestyrelsesarbejdet. Vi vil savne hende - æret være Bentes minde.
På grund af de mange udsatte aktiviteter i foreningen, og dermed manglende træk på kassebeholdningen, har bestyrelsen besluttet, at nedsætte kontingentet for år 2021 til kr. 0,00.

Med venlig hilsen
Røndeegnens Historiske Forening
Per Jensen
Formand
Brev fra formanden. Januar 2021