Webmaster: Ole Kristiansen, mail@olekri.dk.  Siden opdateret den 7.oktober 2019
Kontakt foreningen:
Henny Degn
Lillerupvej 17
8410 Rønde
Tlf.: 86 36 71 27 / 24 80 71 89
Mail
: hennydegn@mail.dk
Du er her
Programændringer - Nyheder
18.6.19:
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter.
(Klik på billedet).

7.10.19

Kære medlemmer

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægter, så vi lever op til vedtægterne, derfor:

Indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Røndeegnens Lokalhistoriske Forening

A-huset torsdag den 24. oktober 2019 kl. 20.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring.

3 Afstemning om ændring af vedtægter

4 Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen