Webmaster: Ole Kristiansen, mail@olekri.dk.  Siden opdateret den  11. januar 2020
Kontakt foreningen:
Henny Degn
Lillerupvej 17
8410 Rønde
Tlf.: 86 36 71 27 / 24 80 71 89
Mail
: hennydegn@mail.dk
Du er her
Programændringer - Nyheder
Der indkaldes til generalforsamling i Røndeegnens Historiske Forening
A-huset onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30
Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Kassereren fremlægger regnskab.
4 Kontingentfastsættelse (forventes uændret)
5 Indkomne forslag (indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen)
6 Valg.
På valg er:
Per Jensen.(er villig til genvalg)
Svend Laursen (modtager ikke genvalg)
Henny Degn (modtager ikke genvalg)
Suppleant på valg er Henning Andersen
Revisor på valg er Peder Madsen
Revisorsuppleant på valg er Ulla Schou Pedersen.
7 Eventuelt.
Vi vil fortælle om vores planlagte ture og arrangementer.
Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød med vin, øl eller vand.
Derfor gerne tilmelding til generalforsamling til
HYPERLINK "mailto:hennydegn@mail.dk"hennydegn@mail.dk eller 2480 7189